Akár
$2.500,00
havonta
Estándar 1 GB
Akár
$6.000,00
havonta
Estándar 2 GB
Akár
$12.000,00
havonta
Estándar 4 GB
Akár
$25.000,00
havonta
Estándar 8 GB
Akár
$50.000,00
havonta
Estándar 16 GB
Akár
$100.000,00
havonta
Estándar 32 GB
Akár
$150.000,00
havonta
Estándar 48 GB
Akár
$200.000,00
havonta
Estándar 64 GB
Akár
$300.000,00
havonta
Estándar 96 GB
Akár
$400.000,00
havonta
Estándar 128 GB
Akár
$600.000,00
havonta
Estándar 192 GB