החל מ
$2.500,00
חודשי
Estándar 1 GB
החל מ
$6.000,00
חודשי
Estándar 2 GB
החל מ
$12.000,00
חודשי
Estándar 4 GB
החל מ
$25.000,00
חודשי
Estándar 8 GB
החל מ
$50.000,00
חודשי
Estándar 16 GB
החל מ
$100.000,00
חודשי
Estándar 32 GB
החל מ
$150.000,00
חודשי
Estándar 48 GB
החל מ
$200.000,00
חודשי
Estándar 64 GB
החל מ
$300.000,00
חודשי
Estándar 96 GB
החל מ
$400.000,00
חודשי
Estándar 128 GB
החל מ
$600.000,00
חודשי
Estándar 192 GB