Sadəcə..
$2.500,00
monthly
Estándar 1 GB
Sadəcə..
$6.000,00
monthly
Estándar 2 GB
Sadəcə..
$12.000,00
monthly
Estándar 4 GB
Sadəcə..
$25.000,00
monthly
Estándar 8 GB
Sadəcə..
$50.000,00
monthly
Estándar 16 GB
Sadəcə..
$100.000,00
monthly
Estándar 32 GB
Sadəcə..
$150.000,00
monthly
Estándar 48 GB
Sadəcə..
$200.000,00
monthly
Estándar 64 GB
Sadəcə..
$300.000,00
monthly
Estándar 96 GB
Sadəcə..
$400.000,00
monthly
Estándar 128 GB
Sadəcə..
$600.000,00
monthly
Estándar 192 GB